צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • העתק
  • הערה לגבי דף נוסחאות(הופיעה גם במבוא המתמטי)
  • 1.1 קינמטיקה ותנועה בקו ישר
  • 1.2 העתק
  • 1.3 העתק דוגמה- כדור
  • 1.4 העתק דוגמה- דני ודנה
  • 1.5 העתק כולל
  • 1.6 סיכום ביניים
  • 1.7 ההבדל בין העתק לדרך
  • 1.8 העתק ודרך - דוגמה
 • תנועה במהירות קבועה
  • 2.1 הגדרת המהירות
  • 2.2 תנועה במהירות קבועה
  • 2.3 דוגמה - יוסי מאחר לשיעור
  • 2.4 דוגמה - מיקומו של גוף
  • 2.5 הקשר לנוסחה- דרך שווה למהירות כפול זמן
  • 2.6 נוסחה למיקום כפונקציה של הזמן
  • 2.7 דוגמה- תנועה ביחס לA
  • 2.8 דוגמה- גוף חולף דרך שתי נקודות
  • 2.9 דוגמה- גוף נע שמאלה
  • 2.10 תיאור באמצעות גרפים
  • 2.11 דוגמה- מהירות שלילית
  • 2.12 דוגמה- מיקום שלילי
  • 2.13 דוגמה - מהירות מתחלפת
  • 2.14 מציאת הדרך מגרף המהירות
  • 2.15 סיכום ביניים
  • 2.16 תרגיל - שתי מכוניות זו לקראת זו
  • 2.17 תרגיל- מכונית נוסעת מתא לירושלים
  • 2.18 תרגיל -אופנוע ומכונית מתא לאילת
 • מהירות ממוצעת
  • 3.1 מהירות ממוצעת
  • 3.2 דוגמה- דני נוסע מחיפה לטבריה
  • 3.3 דוגמה-מהירות ממוצעת מתוך גרף
  • 3.4 הבחנה בין speed ל velocity
  • 3.5 הבחנה בין speed ל velocity-דוגמאות
  • 3.6 תרגיל- מתא לבש דרך חיפה
  • 3.7 תרגיל- מהירות ממוצעת בגרף לינארי
 • תאוצה
  • 4.1 תאוצה ותאוצה קבועה
  • 4.2 דוגמה- מטוס מאיץ בתאוצה קבועה
  • 4.3 דוגמה- משאית מאיצה
  • 4.4 נוסחה למהירות כתלות בזמן בתאוצה קבועה
  • 4.5 דוגמה- אופנוע מאיץ ממנוחה
  • 4.6 דוגמה- אופנוע מאיץ אחרי מכונית
  • 4.7 תאוטה - הסבר ודוגמה
  • 4.8 גרף מהירות זמן בתאוצה קבועה
  • 4.9 גרף תאוצה זמן בתאוצה קבועה
  • 4.10 דוגמה עם גרף מהירות
  • 4.11 דוגמה עם גרף מהירות שלילית
  • 4.12 מיקום כתלות בזמן בתאוצה קבועה
  • 4.13 דוגמה- דנה רצה בתאוצה קבועה
  • 4.14 דוגמה- אופנוע משיג מכונית
  • 4.15 דוגמה- דני ודנה רצים זה לקראת זו
  • 4.16 גרף מיקום בתאוצה קבועה
  • 4.17 דוגמה- גרפים של תאוצה מהירות ומיקום
  • 4.18 נוסחת מהירות מקום בתאוצה קבועה
  • 4.19 דוגמה- מסלול המראה של ססנה
  • 4.20 דוגמה- מרחק בלימה
  • 4.21 תאוצה ממוצעת
  • 4.22 סיכום נושא התאוצה
  • 4.23 נוסחה נוספת למהירות ממוצעת והעתק כולל בתאוצה קבועה
  • 4.24 דוגמה - עומר עוצר לפני רמזור
 • תרגול
  • 5.1 תרגיל- מאפס לארבעים בעשר שניות
  • 5.2 תרגיל- גרף של מהירות אופנוע בזמן
  • 5.3 תרגיל- דני שכח את הפלאפון
  • 5.4 תרגיל- גרף מהירויות של שני גופים
  • 5.5 תרגיל עם הכל
  • 5.6 תרגיל- שני נתונים בזמנים שונים
  • 5.7 תרגיל-שוטר רודף אחרי מכונית
  • תרגיל-זמן מינימלי לסיים מסלול**
  • תרגיל- כמה זמן הרכבת נסעה במהירות קבועה**
 • מהירות רגעית ותאוצה רגעית
  • 6.0 חזרה על נגזרות
  • 6.1 מהירות רגעית
  • 6.2 תאוצה רגעית
  • 6.3 תרגיל במהירות רגעית ותאוצה רגעית
  • 6.4 נגזרת של קוסינוס וסינוס
  • תרגיל-מיקום עם קוסינוס
 • מהירות רגעית ותאוצה רגעית -אינטגרלים
  • 7.0 חזרה על אינטגרלים
  • 7.1 מהירות רגעית ותאוצה רגעית כאינטגרלים
  • 7.2 תרגיל- מצא מהירות ומיקום