פיזיקה 2 חשמל
משך הקורס: 73 שעות
צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - חוק קולון
  הסבר על חוק קולון ותרגילים

  זמן: 2:47 שעות   מחיר: ₪10
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פוטנציאל
  משמעות הפטנציאל, פוטנציאל במוליכים והארקה, שיטות לחישוב פוטנציאל, אנרגיה פוטציאלית ועבודה להזזת מטען.

  זמן: 5:45 שעות   מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - דיפול חשמלי

  זמן: 3:12 שעות   מחיר: ₪18
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - אנרגיה הדרושה לבניית מערכת
  מציאת האנרגיה הדרושה לבניית מערכת באמצעות שלוש נוסחאות. הסבר על צפיפות האנרגיה של השדה.

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪11
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - נגדים במעגל-מעגלים עם זרם ישר
  הגדרת הזרם, חוק אוהם, חיבור נגדים בטור ובמקביל, חוקי קירכהוף.

  זמן: 3:09 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - קבלים
  הסבר על קבלים, שיטות לחישוב קיבול, חיבור קבלים, אנרגיה של קבל, כוח על חומר דיאלקטרי בקבל.

  זמן: 7:51 שעות   מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - נגדים זרם וצפיפות זרם
  חישובי התנגדות, צפיפות זרם, שדה חשמלי בנגד, צפיפות זרם קווית.

  זמן: 2:10 שעות   מחיר: ₪20
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חוק לורנץ וכוח על תייל נושא זרם
  הסבר על חוק לורנץ, תנועה בשדה מגנטי, רדיוס מעגל, תנועת בורג, כוח על תיל נושא זרם וכוח בין שני תיילים.

  זמן: 3:26 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - חוק ביו סבר
  הסבר על הנוסחה וחישוב שדה של תיל סופי, טבעת ודיסקה.

  זמן: 2:31 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - חוק אמפר
  הסבר על החוק וחישוב שדות של תיל, גליל, מישור, סליל וטורואיד אינסופיים.

  זמן: 2:30 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מציאת צפיפות זרם משדה מגנטי נתון
  חוק אמפר הדיפרנציאלי

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪10
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - חוק פאראדיי
  הסבר על חוק פאראדיי וחוק לנץ, כאמ וזרם מושרים.

  זמן: 4:49 שעות   מחיר: ₪18
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - השראות
  השראות עצמית והשראות הדדית, שימוש בהשראות והקשר לחוק פאראדיי.

  זמן: 2:12 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - משוואות מקסוואל
  משוואות מקסוואל הדיפרנציאביליות והאינטגרביליות והקשר בניהם והחוקים השונים.

  זמן: 16 דקות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מעגלים זרם חילופין
  מעגלי זרם חילופין LC ו RLC. תדירות תהודה. פתרון מעגלים באמצעות דיאגרמת פאזורים ועכבה.

  זמן: 1:18 שעות   מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - הפוטנציאל הוקטורי
  הסבר כללי על המושג והשימוש בו, משוואת פואסון לפוטנציאל הוקטורי. מציאת פוטנציאל וקטורי מתוך השדה המגנטי. תנאי שפה, פיתוח מולטיפולי והפוטנציאל הוקטורי של דיפול מגנטי.

  זמן: 1:49 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - מבוא לגלים

  זמן: 13:37 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - גלים אלקטרומגנטיים
  משוואת הגלים, פתרון משוואת הגלים, וקטור התקדמות הגל , תדירות, יחס דיספרסיה, אורך גל, וקטור פוינטינג, אנרגיה של גל.

  זמן: 1:14 שעות   מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - תרגילים ברמת מבחן

  זמן: 12:48 שעות   מחיר: ₪40
  הצץ בפרק