צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אביב מועד א
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיפים ב-ג
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • אביב מועד ב
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • קיץ מועד א
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • קיץ מועד ב
  • שאלה 1
  • שאלה 2 סעיפים א-ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8