המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - דוחות כספיים ופקודות יומן

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - הכנת מאזן בוחן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חשבונות חתך ועריכת דוחות כספיים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - רכוש קבוע

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מלאי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - לקוחות

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - הון עצמי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הלוואות

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - יחסים פיננסיים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק