המלצות מפייסבוק

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי
  עקומת התמורה, יתרון יחסי ומוחלט, עלויות אלטרנטיביות, מסחר בינלאומי.

  מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - התנהגות יצרן - פונקציות ייצור
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה. תפוקה ממוצעת.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - התנהגות יצרן - פונקציית הוצאות
  הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, הוצאות כוללות, הוצאה שולית, הוצאה משתנה ממוצעת, הוצאה כוללת ממוצעת, עקומת ההיצע, טווח קצר וטווח ארוך.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - שיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - התערבות ממשלה
  סובסידיה ומס, מחיר מינימום ומקסימום, מכסות ייצור.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - משק פתוח (ייצוא וייבוא)
  ייבוא וייצוא, פרמיה, מכס, הוצאות הובלה.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - תחרות לא משוכללת - מונופול

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - פונקציית הצריכה

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - השקעות
  השקעות מבוא, כדאיות השקעה, הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי, ערך נוכחי של תזרים מזומנים, ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים, כללי ברזל, שיעור תשואה פנימי, השוואה בין תכניות השקעה, השקעה חלקית, תזרים מזומנים אינסופי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - בנקים וכמות הכסף

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - המודל המשולב - מודל קיינס עם שוק הכסף במשק סגור

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מודל קיינס במשק פתוח

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק