המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה ולהורדת ספר עזר עבור מחשבון פיננסי לחץ ראה/י עודהקורס מותאם למתכונת הבחינות החדשה.

לחצו כאן להורדת ספר עזר למחשבון הפיננסי

2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים (שימוש בנוסחאות)

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריבית

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תרגול חישובי ערך (היוונים וריביות) והערכת מניות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שחזורי שאלות מימון בתנאי אינפלציה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים בנושא אינפלציה ומדד.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - לוחות סילוקין

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - שחזורי שאלות בנושא הלוואות ולוחות סילוקין
  שחזורי שאלות ממבחנים ומתרגילים שבועיים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - אגרת חוב (חישוב באמצעות נוסחאות)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - שחזורי שאלות הערכת איגרות חוב
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - הגדרות וסוגי פרויקטים

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - שחזורי שאלות קריטריונים לקבלת החלטות השקעה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - בניית תזרים מזומנים (שימוש בלוחות היוון)

  מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - שחזורי שאלות הערכת פרויקטים (תזרים מזומנים)
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - אי וודאות
  קריטריונים, גישת תיקי השקעות, CAPM.

  מחיר: ₪209
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - שאלון מספר 050218 יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין
  החומר מותאם למתכונת הבחינות החדשה

  מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - שאלון מספר 130618 יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין
  פתרון מלא של בחינה.
  הפתרון מותאם למתכונת המבחנים החדשה

  מחיר: ₪99
  הצץ בפרק