2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית- סיווג משתנים וסולמות מדידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית-גבולות מדומים ואמיתיים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום מרכזי

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית מדדי פיזור- טווח וסטיית תקן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום יחסי-אחוזונים במחלקות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - סטטיסטיקה תיאורית-אחוזונים בטבלה בדידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - טרנספורמציה ליניארית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - שאלות מסכמות בסטטיסטיקה תיאורית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - סטטיסטיקה תיאורית שאלות אמריקאיות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - יסודות ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - הסתברות מותנית-במרחב מדגם אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - שאלות מסכמות בהסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - המשתנה המקרי הבדיד- טרנספורמציה לינארית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - קומבינציות לינאריות על התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - שאלות אמריקאיות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - מושגי יסוד באמידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - רווח סמך לפרופורציה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - רווח סמך להפרש פרופורציות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - רווח סמך לשונות וסטיית תקן

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - רווח סמך ליחס שונויות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - שאלות מסכמות על רווחי סמך

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 41 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 42 - בדיקת השערות על פרופורציה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 43 - בדיקת השערות על הפרש פרופורציות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 44 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 45 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 46 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 47 - בדיקת השערות על שונויות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 48 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 49 - מבחני חי בריבוע

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 50 - ניתוח שונות חד כיוונית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 51 - מקדם המתאם ( מדד קשר ) הלינארי ומובהקותו

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 52 - מדדי קשר- השפעת טרנספורמציה לינארית על פירסון

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 53 - רגרסיה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 54 - מדדי קשר-רגרסיה -שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק