רשימת סרטונים

  • כללי
    • מ.ע.ע. לסכום חד פעמי-תרגיל 5
    • מ.ע.ע. לסכום חד פעמי-תרגיל 15
    • ריבית נקובה ואפקט'-תרגיל 24
    • ריבית נקובה ואפקט'-תרגיל 25