רשימת סרטונים

 • הגדרות ופעולות בסיסיות
  • 1.1 וקטור מול סקלר
  • 1.2 חיבור וקטורים
  • 1.3 חיסור וקטורים
  • 1.4 פירוק וקטור לרכיבים
  • 1.5 פירוק וקטור לרכיבים - הערות
  • 1.6 חיבור וקטורים בצורה אלגברית
  • 1.7 מכפלה של וקטור בסקלר
  • 4.1 תרגיל- חיבור וחיסור בקרטזי
  • 4.2 תרגיל - מקרטזי לפולרי
  • 4.3 תרגיל - מפולרי לקרטזי עם יחידה
  • 4.4 תרגיל - מקרטזי לפולרי ברביע שני
  • 4.5 תרגיל - מפולרי לקרטזי
  • 4.6 תרגיל - מקרטזי לפולרי רביע שלישי
  • 4.7 תרגיל - חיבור בפולרי
  • 4.8 תרגיל - חיבור וקטורים בפולרי
  • 4.9 תרגיל - משושה של וקטורים
 • מכפלה סקלרית
  • 3.1 נוסחאות
  • 3.2 תכונות של המכפלה הסקלרית
  • 3.3 דוגמה 1
  • 3.4 דוגמה 2
  • 3.5 דוגמה 3
  • 3.6 דוגמה 4
  • 3.7 דוגמה 5
  • 3.8 דוגמה 6
  • 3.9 מציאת זווית באמצעות המכפלה הסקלרית
  • 3.10 דוגמה 8
  • 3.11 משמעות המכפלה הסקלרית
  • 3.12 סיכום
  • 5.10 תרגיל - מכפלה סקלרית בשתי השיטות
  • 5.16 תרגיל - הוכחת משפט פיתגורס המורחב
 • וקטור יחידה
  • 4.1 וקטור יחידה הסבר
  • 4.2 דוגמה וקטור יחידה
  • 4.3 וקטורי היחידה x ו y
  • 4.4 תרגיל - הטלת וקטור יחידה על וקטור יחידה
  • 4.5 תרגיל - חישוב וקטור יחידה
  • תרגיל-וקטור בזמן
 • מכפלה וקטורית בדו מימד
  • 5.1 מכפלה וקטורית הסבר
  • 5.2 דוגמה- מכפלה וקטורית
  • 5.3 תכונות של מכפלה וקטורית
  • 5.7 תרגיל - מכפלות סקלרית ווקטורית בפולרי
 • וקטור בשלושה מימדים
  • 6.1 הצגות הוקטור
  • 6.2 מעבר מקרטזי לקוטבי-מציאת הגודל והזוויות
  • 6.3 מעבר מקוטבי לקרטזי- פירוק לרכיבים
  • 5.15 חישוב גודל זווית בקרטזי
  • 5.17 תרגיל - שהסכום מאונך להפרש
  • 5.18 מציאת וקטור מאונך
  • 5.20 - מציאת שקול וזווית עם הצירים
 • מכפלה וקטורית בשלושה מימדים
  • 7.1 מכפלה וקטורית באמצעות דטרמיננטה
  • 7.2 מכפלה וקטורית באמצעות גודל וכיוןן(כלל יד ימין)
  • 7.3 בחירת כיוון ציר ה z
  • 7.4 תרגיל- מכפלה וקטורית
 • וקטורים קולינריים
  • 6.1 וקטורים קוליניארים - תרגיל
  • 5.19 מציאת וקטורים מאונכים
 • גרדיאנט ורוטור
  • 7.1 הקדמה חשובה לפעולות גרדיאנט ורוטור
  • 7.2 גרדיאנט בקצרה
  • 7.3 משמעות הגרדיאנט
  • 7.4 חישוב השיפוע הכיוון השונה
  • 7.5 מינימום מקסימום
  • 7.6 רוטור